icon

ORENCIA® (abatacept) är ett receptbelagt läkemedel och ingår i läkemedelsförmånen.

ORENCIA® är ett läkemedel som används för behandling av RA (reumatoid artrit, kronisk ledgångsreumatism) som också kan fungera när andra behandlingar inte gör det. ORENCIA® används för att behandla måttlig till svår aktiv reumatoid artrit då du inte svarat tillräckligt bra på behandling med andra sjukdomsmodifierande läkemedel eller med en annan läkemedelsgrupp som kallas TNF-hämmare.

ORENCIA® i intravenös form, kan även ges till barn från 6 års ålder som har en måttlig till svår aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (JIA). Denna sida är endast riktad till vuxna patienter med diagnosen RA, som förskrivits ORENCIA®, så om du har diagnosticerats för JIA ber vi dig kontakta din behandlande läkare för mer information, då dosering och administrering skiljer sig åt.

Subkutant ORENCIA® - behandling med förfylld spruta

Nedan hittar du viktiga länkar för dig som injicerar ORENCIA® själv. Kom ihåg att förvara ORENCIA® i kylskåp vid en temperatur mellan 2°C och 8°C.

Intravenöst ORENCIA® - via dropp

Nedan hittar du information för dig som fått ORENCIA® utskrivet i intravenös form, det vill säga som dropp.