ORENCIA® (abatacept) är ett receptbelagt läkemedel och ingår i läkemedelsförmånen.

Reumatoid artrit

ORENCIA® är ett läkemedel som används för behandling av kronisk ledgångsreumatism, även kallat reumatoid artrit (RA). ORENCIA® används vid måttlig till svår aktiv RA då du inte svarat tillräckligt bra på behandling med andra sjukdomsmodifierande läkemedel (t ex metotrexat) eller med en annan läkemedelsgrupp som kallas TNF-hämmare. ORENCIA® används i kombination med ett läkemedel som heter metotrexat.

ORENCIA® kan också användas med metotrexat för att behandla högaktiv och progressiv reumatoid artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat. 

ORENCIA® används för att: 

- bromsa ledskadan 

- förbättra din fysiska förmåga

Psoriasisartrit

ORENCIA® används hos vuxna för att behandla aktiv psoriasisartrit ensamt eller i kombination med metotrexat. Om du har aktiv psoriasisartrit får du först andra läkemedel. Om du inte svarar tillräckligt bra på dessa läkemedel kan du få ORENCIA®.
ORENCIA® används för att:

- minska tecken och symtom på din sjukdom

- bromsa ben- och ledskadan 

- förbättra din fysiska förmåga

Juvenil idiopatisk artrit

ORENCIA® kan även ges till barn som har en måttlig till svår aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (pJIA). Denna sida är endast riktad till vuxna patienter med diagnosen RA eller psoriasisartrit, som förskrivits ORENCIA®, så om du har diagnostiserats för pJIA ber vi dig kontakta din behandlande läkare för mer information, då dosering och administrering skiljer sig åt.

Subkutant ORENCIA® - behandling med förfylld penna eller spruta

Nedan hittar du viktiga länkar för dig som injicerar ORENCIA® själv. Kom ihåg att förvara ORENCIA® i kylskåp vid en temperatur mellan 2°C och 8°C.

Intravenöst ORENCIA® - via dropp

Nedan hittar du information för dig som fått ORENCIA® utskrivet i intravenös form, det vill säga som dropp.