Integritypolicy

Bristol-Myers Squibb Aktiebolag och dess dotterbolag samt anknutna företag (kollektivt ”BMS”) strävar efter att uppfylla tillämpliga dataskyddskrav.
Omfattning

Denna integritetspolicy för Bristol-Myers Aktiebolag (”Policy”) beskriver hur dina personuppgifter kommer att behandlas när du besöker vår hemsida, www.bms.com/se ("Webbplatsen"), eller mailar till oss. BMS är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter.

Typer av data som behandlas

De personuppgifter som vi samlar in via vår hemsida är data relaterat till cookies. Om du själv väljer att kontakta oss hanterar vi de personuppgifter som du skickat till oss såsom namn, telefonnummer, postadress, e-postadress, jobbtitel etc.

Syfte med databehandling, rättsliga grunder, och upplysningar om personuppgifter

BMS rättsliga grund för att behandla de personuppgifter som du själv lämnar är för att kunna besvara den korrespondens vi får och i övrigt kunna kommunicera med dig.

Cookies är små textfiler som placeras på din dator av webbplatser som du besöker. Cookies används i stor utsträckning för att webbplatser skall fungera mer effektivt samt för att samla in användarinformation till webbplatsens ägare. Information om hur vi använder cookies kan du läsa mer om här: Användning av cookies.

Lagring av personuppgifter

Personuppgifter kommer endast att sparas så länge det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan, i enlighet med gällande lagar och regler.

Datasäkerhet och dataintegritet

BMS upprätthåller rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter från förlust, störningar, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring eller förstörelse. BMS upprätthåller även rimliga förfaranden för att säkerställa att sådan data är tillförlitlig för den avsedda användningen samt att den är korrekt, fullständig och aktuell.

Rättigheter

Du har rätt att i enlighet med gällande lag göra invändningar mot eller begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. Du har även rätt att begära tillgång till, rätta, radera samt överföra dina egna personuppgifter. Förfrågningar ska lämnas in skriftligen till adressen nedan i avsnittet ”Kontaktinformation”.

Om dina personuppgifter har ändats eller innehåller felaktigheter ska du informera BMS så att personuppgifterna kan uppdateras eller rättas.

Du kan lämna in ett klagomål hos Datainspektionen om du anser att BMS behandling av dina personuppgifter strider mot gällande lag.

Upplysningar som krävs eller tillåts enligt lag

Oberoende av andra bestämmelser i denna Policy kan BMS lämna ut eller på annat sätt behandla personuppgifter i samband med försäljning eller transaktioner som omfattar hela eller en del av verksamheten eller som kan krävas eller tillåtas enligt lag eller som krävs för någon lagstadgad revision som BMS kan bli föremål för.

Kontaktinformation

Personuppgiftsansvarig: Bristol-Myers Squibb Aktiebolag, organisationsnummer 556092-9886, Box 1172, 171 23 Solna.