icon

ORENCIA® (abatacept) är ett receptbelagt läkemedel och ingår i läkemedelsförmånen.

Reumatoid artrit

ORENCIA® är ett läkemedel som används för behandling av kronisk ledgångsreumatism, även kallat reumatoid artrit (RA). ORENCIA® används vid måttlig till svår aktiv RA då du inte svarat tillräckligt bra på behandling med andra sjukdomsmodifierande läkemedel (t ex metotrexat) eller med en annan läkemedelsgrupp som kallas TNF-hämmare.

ORENCIA® kan också användas med metotrexat för att behandla högaktiv och progressiv reumatoid artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat. 

ORENCIA® används för att: 

- bromsa ledskadan 

- förbättra din fysiska förmåga

Psoriasisartrit

ORENCIA® används hos vuxna för att behandla aktiv psoriasisartrit ensamt eller i kombination med metotrexat. Om du har aktiv psoriasisartrit får du först andra läkemedel. Om du inte svarar tillräckligt bra på dessa läkemedel kan du få ORENCIA®.
ORENCIA® används för att:

- minska tecken och symtom på din sjukdom

- bromsa ben- och ledskadan 

- förbättra din fysiska förmåga

Juvenil idiopatisk artrit

ORENCIA® i intravenös form kan även ges till barn från 6 års ålder som har en måttlig till svår aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (pJIA). Denna sida är endast riktad till vuxna patienter med diagnosen RA eller psoriasisartrit, som förskrivits ORENCIA®, så om du har diagnostiserats för pJIA ber vi dig kontakta din behandlande läkare för mer information, då dosering och administrering skiljer sig åt.

Subkutant ORENCIA® - behandling med förfylld penna eller spruta

Nedan hittar du viktiga länkar för dig som injicerar ORENCIA® själv. Kom ihåg att förvara ORENCIA® i kylskåp vid en temperatur mellan 2°C och 8°C.

Intravenöst ORENCIA® - via dropp

Nedan hittar du information för dig som fått ORENCIA® utskrivet i intravenös form, det vill säga som dropp.