icon

Vad är ORENCIA®?

ORENCIA® är ett så kallat biologiskt läkemedel som används för att behandla ledgångsreumatism (även kallat reumatoid artrit, RA) och psoriasisartrit hos vuxna.

Reumatoid artrit

ORENCIA® används vid måttlig till svår aktiv ledgångsreumatism då du inte svarat tillräckligt bra på behandling med andra sjukdomsmodifierande läkemedel eller med en annan läkemedelsgrupp som kallas ”tumörnekrosfaktor (TNF)-hämmare”. ORENCIA® används i kombination med ett läkemedel som heter metotrexat.

ORENCIA® kan också användas med metotrexat för att behandla högaktiv och progressiv reumatoid artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat.

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en inflammatorisk sjukdom i lederna, vanligtvis åtföljd av psoriasis, en inflammatorisk sjukdom i huden. Om du har aktiv psoriasisartrit får du först andra läkemedel. Om du inte svarar tillräckligt bra på dessa läkemedel kan du få ORENCIA®. ORENCIA® används för att behandla psoriasisartrit ensamt eller i kombination med metotrexat.

Juvenil idiopatisk artrit

ORENCIA® i intravenös form kan även ges till barn från 6 års ålder som har en måttlig till svår aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (pJIA). Denna sida är endast riktad till vuxna patienter med diagnosen RA eller psoriasisartrit, som förskrivits ORENCIA®, så om du har diagnostiserats för pJIA ber vi dig kontakta din behandlande läkare för mer information, då dosering och administrering skiljer sig åt.