icon

Allergiska reaktioner Om du får allergiska reaktioner såsom tryck över bröstet, väsande andning, allvarlig yrsel eller ostadighet, svullnader eller hudutslag ska du omedelbart tala med din läkare. Infektioner Om du har någon form av infektion, inklusive långvarig eller lokal infektion, eller om du ofta får infektioner, ska du vara försiktig när du tar ORENCIA®. Det är viktigt att du berättar för din läkare om du har infektionssymtom (t.ex. feber, sjukdomskänsla [allmänt obehag] eller tandbesvär). ORENCIA® kan försämra din kropps förmåga att bekämpa infektioner och behandlingen kan göra dig mer benägen att få infektioner eller förvärra befintlig infektion.

Biverkningar

ORENCIA® kan orsaka biverkningar, men det är inte alla som får dem. De vanligaste biverkningarna med ORENCIA® är huvudvärk, illamående och infektioner i övre luftvägarna.

För fullständig lista över biverkningar hänvisas till din sjukvårdspersonal eller bipackssedeln för ORENCIA® på www.fass.se (klicka på respektive bild här nedanför)


I likhet med alla läkemedel som påverkar immunsystemet kan ORENCIA® orsaka allvarliga biverkningar som kan kräva behandling. Eventuella allvarliga biverkningar inkluderar allvarliga infektioner, cancer och allergiska reaktioner.

Tala omedelbart om för din läkare om du märker något av följande:

  • svåra utslag, nässelfeber eller andra tecken på en allergisk reaktion;
  • svullnad i ansikte, händer eller fötter;
  • svårigheter att andas eller svälja;
  • feber, långvarig hosta, viktminskning eller apati.

Tala snarast om för din läkare om du märker något av följande:

  • allmän sjukdomskänsla
  • tandbesvär
  • sveda vid vattenkastning
  • smärtsamma hudutslag
  • smärtsamma hudblåsor
  • hosta

Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns här. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket. Läkemedelsverket Box 26751 03 Uppsala www.lakemedelsverket.se

Du kan även rapportera en biverkning till Bristol-Myers Squibb. Se länken som heter Biverkningar/reklamationer längre ner på denna sida för att hitta information hur du går till väga.