Förvaring av ORENCIA® ClickJect förfyllda pennor

• Förfyllda pennorna ska förvaras i sin originalförpackning för att skydda dem från ljus
• Förvara pennorna i kylskåp (2 °C till 8 °C)
• Pennorna får ej frysas
• Förvara pennorna utom syn- och räckhåll för barn

Förvaring av ORENCIA® från apotek till hemmet

ClickJect förfyllda pennor kan transporteras i sin originalförpackning utan kylförvaring, från apotek och hem, under max 7 timmar. Det är viktigt att skydda pennorna mot ljus och stora temperaturskillnader. Sprutorna får ej frysas.

Om du ska ta med dig ORENCIA® på resa, läs "Att resa med ORENCIA®".