Att resa med ORENCIA®

Resan förenklas med ORENCIA® kylväska

I ditt startkit som du får av vårdpersonalen när du påbörjar din behandling med ORENCIA® ingår en kylväska. Genom att använda kylväskan kan du tillförsäkra dig om att ORENCIA® förvaras korrekt medan du reser. Nedan hittar du information om hur du använder kylväskan samt andra praktiska tips när du reser med ORENCIA®.

Vad du behöver komma ihåg när du reser med ORENCIA® förfyllda sprutor

ORENCIA® förfyllda sprutor måste förvaras mellan 2 °C och 8 °C, samt skyddas från ljus. Sprutorna får aldrig frysas. När du reser bör dina ORENCIA®-sprutor förvaras i kylväskan under hela resan. När den används korrekt (se nedan) kommer kylväskan att hålla upp till två ORENCIA®-sprutor vid rätt temperatur i sex timmar (baserat på en yttre temperatur på 20-25 °C). Om du vet att du kommer att resa längre tid än sex timmar måste du undersöka andra möjligheter för att förvara dina ORENCIA®-sprutor i rätt temperatur.

Glöm inte att, förutom dina ORENCIA® förfyllda sprutor, packa alkoholservetter och bomullstussar. Du måste även fundera på hur du kommer att kassera de använda sprutorna när du är bortrest.

Eftersom kylväskan innehåller gelförpackningar måste du kontrollera gällande regler med flygbolaget innan du flyger med ORENCIA®.

Att använda kylväskan

ORENCIA® kylväska kan användas för max två ORENCIA®-sprutor, för transport från din kyl i hemmet och fram till din destination. När du kommer fram ska du sätta in kylväskan i ett kylskåp (ta inte ut sprutorna ur kylväskan förrän du är redo att använda dem).

Så här använder du kylväskan:

 • Ta ut de återanvändningsbara gelförpackningarna från kylväskan och placera dem plant i frysen i minst 24 timmar före resan så att de är frysta innan du åker. Frys inte sprutorna. Sprutorna ska ligga kvar i kylskåpet i originalförpackningen fram till dess att du är redo att packa dem i kylväskan.
 • 20 minuter innan du ska placera sprutorna i kylväskan ska du lägga de frysta gelförpackningarna i de särskilda facken i den rumstempererade kylväskan. Detta förhindrar att sprutorna fryser när du placerar dem i väskan. Låt aldrig sprutorna komma i direkt kontakt med gelförpackningarna.
 • Ta ut två ORENCIA®-sprutor ur deras originalförpackning och placera dem på den bricka som medföljer kylväskan. Var försiktig när du placerar sprutorna på brickan. Hantera varje spruta genom att hålla i glascylindern. Rör inte vid kolvstången eller nålskyddet när sprutan placeras på brickan. Använd alltid brickan med kylväskan. Detta kommer att hjälpa till att skydda sprutorna medan du reser.
 • Ha alltid kylväskan i närheten när du reser. Lägg den inte i "incheckat” bagage.

Att kassera sprutorna

Om du inte kan ta med dig riskavfallsbehållaren när du reser är det viktigt att du hittar ett alternativt säkert sätt att kassera förbrukade sprutor på när du är bortrest.

Säkerhetskontroller och tull

Om du flyger ska du i förväg kontrollera med flygbolaget vilka föreskrifter som gäller för att ta med sig sprutor, vätskor och geler på flygplan. Kom ihåg att kontrollera föreskrifterna i det land du reser från, samt i det land eller de länder som du reser till.

Dessutom måste du kontrollera att du har med dig information från din läkare som talar om vad läkemedlet är för något, och att du verkligen behöver ha ditt läkemedel med dig.

Din resechecklista

 • Lägg gelförpackningarna i frysen minst 24 timmar innan du behöver placera dem i kylväskan.
 • Kontrollera att du har tillräckligt med doser av ORENCIA® så att det räcker under hela resan.
 • Packa tillräckligt med alkoholservetter och bomullstussar så att det räcker under hela resan plus några extra förpackningar.
 • Be din läkare fylla i tullkortet som medföljer i startkittet.
 • Ha med dig en kopia av din aktuella ordination när du reser.
 • Kontrollera i förväg att du kommer att ha tillgång till ett kylskåp medan du är bortrest.
 • Ta med dig telefonnumret till din läkare om du skulle ha några frågor medan du är borta.
 • Om du flyger ska du i förväg kontrollera med flygbolaget vilka föreskrifter som gäller för att ta med sig sprutor, vätskor och geler på flygplan.