Så fungerar ORENCIA®

ORENCIA® innehåller den aktiva substansen abatacept, ett protein som produceras i cellodlingar. Hos personer med ledgångsreumatism eller psoriasisartrit attackerar kroppens eget immunsystem normala kroppsvävnader. ORENCIA® minskar immunsystemets angrepp på normal vävnad genom att störa de immunceller (T-celler) som deltar i immunsystemets inflammatoriska svar.

RA-illustration