Att injicera med ORENCIA® förfylld spruta

Hur du förbereder, använder och kasserar ORENCIA® förfylld spruta i fem steg.

ORENCIA® tillhandahålls i en förfylld spruta. Sprutan har specialutformats med funktioner för att göra den både säker och lätt att använda. Om du och din läkare har beslutat att du ska injicera ORENCIA® själv kommer du att få utbildning i hur du injicerar på rätt sätt. Nedan hittar du en vägledning i fem steg.

Om du har några frågor eller oroar dig över något rörande ditt läkemedel eller hur det ska användas, ska du diskutera detta med din läkare eller sjuksköterska.

ORENCIA® förfylld spruta

ORENCIA® förfylld spruta har försetts med flera funktioner för att göra den så enkel och säker som möjligt att använda.

sprutan

Sprutan avger 125 mg ORENCIA®.

Varje spruta ska förvaras i kylskåpet (2°C - 8°C) i sin originalförpackning fram till dess att den är redo att användas.

Förvara ORENCIA® utom syn- och räckhåll för barn.

Samla ihop följande material på en ren plan yta innan injektionen (endast sprutan medföljer i förpackningen):

  • alkoholservett
  • självhäftande plåster
  • bomullstussar
  • förfylld spruta
  • avfallsbehållare 

En guide steg för steg

Du kan antingen följa instruktionerna i följande film eller scrolla ner till textversionen.

Steg 1: Förbered den förfyllda sprutan för injektion

Låt den förfyllda sprutan värmas upp

Ta ut sprutan ur kylskåpet. Ta försiktigt ut den ur förpackningen genom att fatta tag i den på det ställe som anges av pilarna i förpackningen.

Placera sprutan på en ren, plan yta och låt den värmas upp till rumstemperatur under 30 minuter, och maximalt under en timme. Låt nålskyddet sitta kvar under tiden som sprutan uppnår rumstemperatur. Försök inte att skynda på uppvärmningsprocessen på något sätt. Var noga med att alltid hålla sprutan utom syn- och räckhåll för barn.

När du tagit ut den spruta du ska injicera, säkerställ att övriga sprutor i originalförpackningen läggs tillbaka i kylskåpet.

Undersök den förfyllda sprutan

  • Kontrollera utgångsdatum på etiketten. Använd inte sprutan om den passerat utgångsdatum.
  • Kontrollera sprutan för eventuella skador. Använd inte sprutan om den är sprucken eller trasig.

Inspektera vätskan när sprutan har värmts upp. Gör detta genom att hålla sprutan i sprutkroppen med den täckta nålen nedåt och titta på vätskan genom sprutans display. Vätskan ska vara genomskinlig till svagt gul. Använd inte sprutan om vätskan är grumlig, missfärgad eller har synliga partiklar. Det är normalt att se en luftbubbla i vätskan. Försök inte ta bort den.

Tvätta händerna noga med tvål och varmt vatten.

Steg 2: Förbered för injicering

Välj injektionsställe antingen på framsidan av låret eller på magen, undvik dock området 5 cm runt naveln (se bild). Du kan använda samma lår för veckoinjektioner, så länge injektionsstället är omkring 2,5 cm från senaste injektionsstället.

Injicera inte i områden där huden är öm, har blåmärken, där den är röd, fjällande eller hård eller i områden med ärr eller hudbristningar.

Rengör injektionsstället med en alkoholservett och låt huden torka.

Steg 3: Injicera

Ta bort nålskyddet: Håll sprutkroppen med ena handen och dra av nålskyddet med andra handen. Var noga med att inte röra vid kolven medan du tar bort nålskyddet. Ta inte bort skyddet förrän du är redo att injicera.

Använd inte sprutan om den har tappats efter att nålskyddet tagits bort.

En droppe vätska kan komma ut ur nålen. Detta är normalt och kommer inte påverka din dos.

Håll sprutkroppen i ena handen mellan tumme och pekfinger. Kläm därefter försiktigt ihop det rengjorda hudområdet med andra handen och håll det i ett stadigt grepp.

För in nålen med en enda snabb och jämn rörelse i 45 graders vinkel.

Injicera allt läkemedel i sprutan genom att trycka ner kolven med tummen tills kolvhuvudet sitter helt och hållet mellan skyddshöljets sidor.

Lätta på kolhuvudet genom att röra tummen långsamt uppåt. Nålen kommer då automatiskt att dras ut ur huden och in i skyddshöljet. När hela nålen är täckt av skyddshöljet kan du höra ett klick. Avlägsna sprutan från injektionsstället och släpp taget om den klämda huden.

Steg 4: Efter injektionen

Skötsel av injektionsstället

Tryck en bomullstuss över injektionsstället och håll kvar den i tio sekunder.

Gnugga inte på injektionsstället.

Om det behövs kan du fästa ett plåster över injektionsstället.

Hantering av sprutan

Sätt inte tillbaka nålskyddet på den använda sprutan. Nålskyddet kan kasseras i hushållsavfallet efter injektionen.

Kassera den använda sprutan i en avfallsbehållare omedelbart efter användning.

Fråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om vilka regler som gäller där du bor avseende korrekt kassering av läkemedelsproduktioner som innehåller nålar.

En avfallsbehållare medföljer i startkittet. Förvara alltid din avfallsbehållare utom syn- och räckhåll för barn.

Steg 5: Registrera

Det är viktigt att hålla ordning på vilket datum och på vilket ställe du tagit injektioner. När du tagit injektionen kan du skriva ner behandlingsvecka (utgår från när du startade din behandling med ORENCIA®), datum för injektioner och injektionsstället i t.ex. din almanacka.

Notera även eventuella problem som har upstått för att sedan kunna diskutera dem med din läkare eller sjuksköterska.