Vad är ORENCIA®?

ORENCIA® är ett så kallat biologiskt läkemedel som används för att behandla ledgångsreumatism (även kallat reumatoid artrit, RA) och psoriasisartrit hos vuxna.

Reumatoid artrit

ORENCIA® används vid måttlig till svår aktiv ledgångsreumatism då du inte svarat tillräckligt bra på behandling med andra sjukdomsmodifierande läkemedel eller med en annan läkemedelsgrupp som kallas ”tumörnekrosfaktor (TNF)-hämmare”. ORENCIA® används i kombination med ett läkemedel som heter metotrexat.

ORENCIA® kan också användas med metotrexat för att behandla högaktiv och progressiv reumatoid artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat.

Psoriasisartrit

Psoriasisartrit är en inflammatorisk sjukdom i lederna, vanligtvis åtföljd av psoriasis, en inflammatorisk sjukdom i huden. Om du har aktiv psoriasisartrit får du först andra läkemedel. Om du inte svarar tillräckligt bra på dessa läkemedel kan du få ORENCIA®. ORENCIA® används för att behandla psoriasisartrit ensamt eller i kombination med metotrexat.

Juvenil idiopatisk artrit

ORENCIA® kan även ges till barn som har en måttlig till svår aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (pJIA). Denna sida är endast riktad till vuxna patienter med diagnosen RA eller psoriasisartrit, som förskrivits ORENCIA®, så om du har diagnostiserats för pJIA ber vi dig kontakta din behandlande läkare för mer information, då dosering och administrering skiljer sig åt.