Allergiska reaktioner Om du får allergiska reaktioner såsom tryck över bröstet, väsande andning, allvarlig yrsel eller ostadighet, svullnader eller hudutslag ska du omedelbart tala med din läkare. Infektioner Om du har någon form av infektion, inklusive långvarig eller lokal infektion, eller om du ofta får infektioner, ska du vara försiktig när du tar ORENCIA®. Det är viktigt att du berättar för din läkare om du har infektionssymtom (t.ex. feber, sjukdomskänsla [allmänt obehag] eller tandbesvär). ORENCIA® kan försämra din kropps förmåga att bekämpa infektioner och behandlingen kan göra dig mer benägen att få infektioner eller förvärra befintlig infektion.

Biverkningar

ORENCIA® kan orsaka biverkningar, men det är inte alla som får dem. De vanligaste biverkningarna med ORENCIA® är huvudvärk, illamående och infektioner i övre luftvägarna.

För fullständig lista över biverkningar hänvisas till din sjukvårdspersonal eller bipackssedeln för ORENCIA® på www.fass.se (klicka på respektive bild här nedanför)


I likhet med alla läkemedel som påverkar immunsystemet kan ORENCIA® orsaka allvarliga biverkningar som kan kräva behandling. Eventuella allvarliga biverkningar inkluderar allvarliga infektioner, cancer och allergiska reaktioner.

Tala omedelbart om för din läkare om du märker något av följande:

  • svåra utslag, nässelfeber eller andra tecken på en allergisk reaktion;
  • svullnad i ansikte, händer eller fötter;
  • svårigheter att andas eller svälja;
  • feber, långvarig hosta, viktminskning eller apati.

Tala snarast om för din läkare om du märker något av följande:

  • allmän sjukdomskänsla
  • tandbesvär
  • sveda vid vattenkastning
  • smärtsamma hudutslag
  • smärtsamma hudblåsor
  • hosta

Så här går du tillväga för att rapportera en biverkning eller göra en reklamation:

Reklamation: om du behöver reklamera ett läkemedel, vänligen kontakta närmaste apotek eller
Bristol-Myers Squibb på telefonnummer 08- 585 07 304 eller via e-post: medinfo.sweden@bms.com​​​​​​​

Biverkning: för att rapportera en biverkning hänvisar vi till Läkemedelsverket eller till
Bristol-Myers Squibb på telefonnummer 08- 585 07 304 eller via e-post: medinfo.sweden@bms.com