Intravenöst ORENCIA® - via dropp

Följande behandlingsplan är i första hand riktad till patienter som får ORENCIA® som en intravenös infusion. Om du fått ordinerat ORENCIA® som du injicerar själv kan du läsa mer under
Subkutant ORENCIA® via förfylld penna
Subkutant ORENCIA® via förfylld spruta

 

Ordination

Din läkare har ordinerat ORENCIA® i intravenös form, det vill säga i form av dropp.

Infusion

När din läkare har ordinerat dig ORENCIA® som dropp, det vill säga som en intravenös infusion, betyder det att du får ORENCIA® genom en nål som placeras i en ven i din arm. Infusionen varar omkring 30 minuter. En sjuksköterska eller annan sjukvårdspersonal kommer att ge dig medicinen. Efter den första infusionen ges medicinen vecka 2 och 4. Därefter ges medicinen var 4:e vecka.

Ditt åtagande

Var noga med att notera dina kommande besökstider. Det är mycket viktigt att du får medicinen i enlighet med det som ordinerats av din läkare. Om du missar ett besök för ORENCIA®-infusion, kontakta genast din läkare eller sjuksköterska för att boka ny tid för din nästa dos.

Kommunikation

Berätta för din läkare och annan sjukvårdspersonal hur du mår både före och efter infusionen.