Subkutant ORENCIA® - via ClickJect® förfylld penna

Din läkare har ordinerat dig ORENCIA® i förfylld penna. Denna ska ges subkutant, det vill säga injiceras under huden.

I början av din behandling kanske din läkare eller sjuksköterska injicerar ORENCIA® åt dig. Du kommer också att få utbildning i hur du injicerar ORENCIA® själv. Om du föredrar att någon annan injicerar ORENCIA® åt dig, kommer den personen också att få utbildning. Vidare kanske du får nytta av broschyren som medföljer i det startkit du får av vårdpersonalen i samband med att du startar upp din ORENCIA®-behandling.


Läs mer om ORENCIA® nedan!