Förväntningar av behandlingen med ORENCIA®

Din läkare har ordinerat ORENCIA® för att minska dina tecken på och symtom av sjukdomen, bromsa skadan på lederna och förbättra din fysiska funktion. Du kanske inte omedelbart märker några effekter av ORENCIA® då det kan ta flera veckor innan läkemedlet når sin fulla effekt. Det är viktigt att du fortsätter att ta läkemedlet även om du inte märker någon förbättring under de första veckorna. Din läkare kommer att följa upp och utvärdera hur effektivt ORENCIA® är för dig.