Ordlista

  • Abatacept - detta är det generiska namnet på ORENCIA® (ORENCIA® är varumärket).
  • Gelförpackningar - små förpackningar som ska frysas innan de placeras i kylväskan för att hålla ORENCIA®-sprutorna vid rätt temperatur under resor.
  • Intravenös (IV) infusion - läkemedlet ges via dropp i en ven. ORENCIA® kan ges intravenöst eller via subkutan injektion.
  • Metotrexat (MTX) - ett läkemedel som används för att behandla ledgångsreumatism. ORENCIA® används i kombination med (tas tillsammans med) metotrexat.
  • Startkit för patienter - en väska med material som ges till personer som har ordinerats ORENCIA® för subkutan injektion. Startkittet innehåller information om ORENCIA®, handledning om hur injicering av ORENCIA® går till, en riskavfallsbehållare samt en kylväska för resor.
  • ORENCIA®- även kallat abatacept. ORENCIA® är ett läkemedel som ordineras i kombination med metotrexat för behandling av ledgångsreumatism.
  • Reumatoid artrit (RA) - en kronisk, potentiellt allvarlig, långvarig sjukdom vid vilken lederna inflammeras vilket orsakar smärta, svullnad och stelhet. Kallas ofta också för ledgångsreumatism.
  • Riskavfallsbehållare - en plastbehållare där du lägger förbrukade förfyllda sprutor eller pennor för säker kassering. En riskavfallsbehållare tillhandahålls i startkittet för patienter.
  • Subkutan (SC) injektion - en injektion som ges under huden. ORENCIA® kan ges intravenöst eller via subkutan injektion.
  • Kylväska - en liten kylväska som kan användas för att förvara upp till två förfyllda sprutor eller pennor med ORENCIA® vid rätt temperatur under resor på upp till sex timmar.