Varför har jag ordinerats ORENCIA®?

ORENCIA® ordineras av läkare för att behandla måttlig till svår aktiv ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA) när patienter inte har svarat tillräckligt bra på behandling med andra sjukdomsmodifierande läkemedel (t ex metotrexat) eller med en annan grupp läkemedel som kallas TNF-hämmare. ORENCIA® kan också användas med metotrexat för att behandla högaktiv och progressiv reumatoid artrit som inte tidigare behandlats med metotrexat.

Din läkare har ordinerat ORENCIA® för att minska dina tecken och symtom på RA och för att minska de ledskador som orsakas av sjukdomen.

ORENCIA® i intravenös form kan även ges till barn från 6 års ålder som har en måttlig till svår aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (JIA). Denna sida är dock endast riktad till vuxna patienter med diagnosen RA som förskrivits ORENCIA®, så om du har diagnosticerats för JIA ber vi dig kontakta din behandlande läkare för mer information, då dosering och administrering skiljer sig åt.